🪴ttuan's garden

Search

Search IconIcon to open search

Chủ nghĩa khắc kỷ

Last updated Nov 7, 2022 Edit Source

# Chủ nghĩa khắc kỷ

# Notes

Đức hạnh là điều tốt đẹp duy nhất đối với con người.

# Questions